Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri

Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri

Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri; canlılarda yaşamsal faaliyetlerin devamı bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu reaksiyonlar canlılarda enzim adı verilen moleküller sayesinde gerçekleşir. Ancak bu enzimler olmasaydı biyokimyasal olayların çoğu gerçekleşemezdi. Bu nedenle enzimler canlı dokuların bileşiminde az miktarda olmasına rağmen önemli rolleri olan organik moleküllerdir. Enzim, bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran genellikle protein yapısında olan organik maddelere enzim denir.

Enzimler canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin hepsine metabolizma denir. Tepkime sırasında açığa çıkan yüksek ısı protein yapısını bozacağı için canlıya zarar verir. Hücrede kimyasal tepkimelerin olabilmesi için enerji engeli yani enzimi kullanarak aşabilmektedir.

Canlı sistemlerdeki katalizöre enzim denir. Enzimler hücrede üretilmesine rağmen hücre dışında da çalışabilir. Sanayi dallarının çoğunda enzimlerden faydalanılır. Örneğin, bazı biyolojik katkılı deterjanların içerisinde leke çıkarıcı olarak yapay enzimler bulunmaktadır.

Enzimler canlı hücrelerde DNA'daki bilgiye göre sentezlenmiş olan protein yapısında olan özel moleküllerdir.

Enzimler yapılarına göre ikiye ayrılırlar. Bunlar basit enzimler ve bileşik enzimlerdir.

1. Basit enzimler; bu enzimler sadece proteinden meydana gelmiş enzimlerdir.

2. Bileşik enzimler; bu enzimler protein ve koenzim olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir. Bir bileşik enzimin çalışabilmesi için iki kısmının da bir arada bulunması gerekir.

Tüm enzimlerin proteinleri genler tarafından şifrelenmektedir. Bu nedenle amino asit dizilimi kendine özgüdür. Ancak bazı enzimler yalnızca proteinden oluşmaktadır. Fakat diğer çoğunluğu, iki farklı kısımdan meydana gelmiştir. Bunlarda protein kısmı ve koenzim kısmıdır.

Protein kısmı; bu kısımdaki enzimler sadece proteinden meydana gelmiştir. Hangi maddeye etki edeceğini bilirler ve enzimin ilgili maddeye bağlanmasını sağlar.

Koenzim kısmı; bu kısımda organik veya inorganiktir. Çoğu kez fosfattan meydana gelmiştir. Protein kısmına göre çok daha küçük moleküldür. Koenzim kısmı genellikle protein kısmından ayrılabilir ve analiz edildiğinde birçok vitamini bünyesinde bulundurduğu görülmüştür. Yani bütün vitaminler hücrede enzimlerin koenzim kısmı olarak işlevlerini sürdürürler. Bazı enzimler yalnız başına etkindir. Bazı enzimler de yalnız belirli iyonlar eklendiğinde etkindirler. Bazen enzimlerin iş görebilmesi için bir metal iyonuna gereksinimleri vardır.

Yalıtılmış olan tüm enzimler protein yapısındadır veya protein kısmını bulundururlar. Etki ettiği maddenin sonuna 'Ase=Az' eki alarak tepkimenin çeşidine göre adlandırılırlar. Örneğin bazen sarı, mavi, yeşil veya kahverengi iken bazen de renksiz olabilirler. Suda veya sulandırılmış tuz çözeltisinde çözülebilirler. Enzimlerin etki ettiği bileşiğe de substrat denir. Denge noktası yani, tepkimenin hangi yöne gideceği termodinamik yapılarına göre belirlenir. Çünkü bu denge bir tarafa doğru giderken enerji verir, tersine enerji alır. Bu nedenle de enerji herhangi bir şekilde önceden depo edilmelidir. Canlılarda bu enerjinin depo edilmesi fosfor esterleri şeklinde olur.

Enzimlerin yapısı ve özellikleri nelerdir?


Ayrıca enzimler yeterli aktivasyon enerjisi olmayan ortamda tepkimeyi başlatamazlar.

Enzimler cansız ortamda da etkilidirler. Yani hem canlı hem de cansız ortamda faaliyet gösterirler.

Her enzim bir genin kontrolünde sentezlenir ve çalışır. Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi de vardır.

Enzimler hücrede takım halinde çalışırlar ve ışıktan etkilenmezler.

Enzimler ancak hücre içerisinde üretilebilirler. Fakat ürettikten sonra hücre içinde veya dışında çalışabilirler.

Enzimler çift yönlü olarak çalışırlar.

Son Güncelleme : 21.01.2024 17:12:56
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Karaciğer enzimlerini düşüren yiyecekler, Günümüzde çok yaygın olan rahatsızlıklardan birisi de karaciğer rahatsızlıklarıdır. Doymuş yağ oranı yüksek ve çok yağlı yiyeceklerin tüketimi, çok aşırı bir şeklide alkol tüketimi karaciğerde oluşabilecek bi...
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Bebeklerde karaciğer enzimleri neden yükselir, Yeni doğan bebelerde karaciğer enzim yüksekliği binde bir görünen bir vakıadır. Genellikle karaciğer sorunları fiziksel sarılıkla karıştırıldığından bebeklerdeki karaciğer enzim yüksekliği geç fark edili...
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri, sindirime yardımcı olan enzimlere sindirim enzimleri adı verilir. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından bu enzimlere sindirime yardımcı olmak amacıyla salgılanır. Bu enzimlerin yokluğunda sindirim sistemi doğru çalışmaz ve ba...
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi; Gebelikte karaciğer enzimlerinde anormallikler olabilir. Gebelikte ortaya çıkan karaciğer enzimlerinin anormallikleri sonucu çok ciddi komplikasyonlar doğurabilir. Gebelikte vücudun pek çok organ ve dokusu...
Enzim Eksikliği
Enzim Eksikliği
Enzim Eksikliği: Akdeniz ülkelerinde ve siyahilerde daha sık rastlanmakta olan Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği kan şekeri metabolizmasında yaşamsal önem taşıyan bir enzimin eksik olması veya yeterince aktif olamaması durumuna verilen isimdir. ...
Enzim Yapısı
Enzim Yapısı
Enzim Yapısı, bütün enzimler proteinler ve genler tarafından şifrelenmektedir. Enzim yapısı pepsin ve üreaz gibi proteinlerden oluşmaktadır. Fakat çoğunluk olarak enzimler iki çeşit kısımdan oluşmaktadır. Enzim yapıları diziliş olarak kendilerine özg...
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Enzim Eksikliği Hastalıkları; Kimi insanda ırsi olarak görülen enzim eksikliği nedeniyle Bir adı da fayizm hastalığı olan bir hastalığın, en fazla Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enziminin eksikliğinden kaynaklanan hastalık olarak bilinir. Diğer bir has...
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Bebeklerde karaciğer enzim yüksekliği, vücuda giren bir enfeksiyon, karaciğer hücrelerinde meydana gelen bir virüs veya tahribatın göstergesidir. Tahribatın meydana geldiği karaciğer hücreleri, belli başlı bazı karaciğer enzimlerinin daha fazla salgı...
Enzim Çeşitleri
Enzim Çeşitleri
Enzim çeşitleri, Enzimlerin hemen hemen hepsi protein yapısı içerisinde olan, doğal olarak yalnızca canlılar tarafından sentezlenebilen biyolojik katalizörlerlerdir. Bu enzimler hücreler içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğ...
Karaciğer Enzimleri
Karaciğer Enzimleri
Karaciğer enzimleri, karaciğerin işlevlerini yerine getirdiğini gösteren önemli değerlerdir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi karaciğerde oluşan hasarı gösterir. Hamilelik sürecinde enzimlerin yükselmesi ise normal kabul edilir. Karaciğerdeki hasarı...
Enzim Substrat İlişkisi
Enzim Substrat İlişkisi
Enzim nedir, Bilindiği üzere enzimler kimyasal tepkimelerin hızını arttırıcı özellikte (Katalizör) olan biyomoleküllerdir. Enzimlerin birçoğu protein özelliktedir. Fakat bazı nükleotid yapılı enzimler de bulunmaktadır. Örneğin ribozomun sentezlenmesi...
Enzimlerin Görevleri
Enzimlerin Görevleri
Enzimlerin görevleri, Enzimlerin görevi hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkinin hızını ve kontrolünü düzenlemektir. Enzimler canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir. Enzimler görevlerini yapamadıkları takdirde kişi sağlığı üzerinde çok ...

 

Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Sindirim Enzimleri
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Enzim Eksikliği
Enzim Yapısı
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Enzim Çeşitleri
Karaciğer Enzimleri
Enzim Substrat İlişkisi
Enzimlerin Görevleri
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri
Enzim İnhibisyonu
Pankreas Enzimleri
Enzim
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Enzim İsimleri
Amilaz Enzimi
Lipaz Enzimi
Enzim Aktivitesi
Hepatit B Karaciğer Enzimleri
G6pd Enzim Eksikliği
Karaciğer Enzim Yüksekliği
Q Enzim
Enzim Özellikleri
Enzim Substrat
Enzim Kinetiği
Enzimlerin Özellikleri
Popüler İçerik
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Biotidinaz enzim eksikliği, günümüzde en çok çocuklarda karşılaşılan bir durumdur. Bünye olarak yetişkinlere göre biraz daha zayıf olan çocuklarda bu ...
Enzim İnhibisyonu
Enzim İnhibisyonu
Enzim inhibisyonları, enzim inhibitörleri aracılığıyla bir enzime bağlanan ve enzimin etkinliğinin azaltılması olayıdır. Enzimin etkinliği azaltan enz...
Pankreas Enzimleri
Pankreas Enzimleri
Pankreas enzimleri, Pankreas organımızın ürettiği vücudumuzun önemli işlevlerini gerçekleştiren enzimlerden bahsetmeden önce pankreas organından bahse...
Enzim
Enzim
Enzim, hemen hemen birçoğunun yapısında protein bulunan ve yalnızca canlılar tarafından sentezlenebilen doğal katalizörlere enzim adı verilmektedir. H...
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Nişastayı şekere çeviren enzim, amilaz olarak adlandırılmaktadır. Bulmacalarda bazen karşımıza çıkan bu enzim sindirimde önemli bir yere sahiptir. Niş...
Enzim İsimleri
Enzim İsimleri
Enzim İsimleri, Enzimler vücudumuzun her yerinde bulunur. Enzimler farklı şekillerde, farklı hızlarda ve farklı ayrışan madde olarak çalışırlar. Enzim...
Amilaz Enzimi
Amilaz Enzimi
Amilaz enzimi, nişastanın sindiriminde rol alan protein bazlı bir enzimdir. Yiyeceklerin ve içeceklerin küçük karbonhidratlara ayırır ve onlardan fayd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Sindirim Enzimleri
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Enzim Eksikliği
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024