Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Enzim Çeşitleri

Enzim Çeşitleri

Enzim çeşitleri, Enzimlerin hemen hemen hepsi protein yapısı içerisinde olan, doğal olarak yalnızca canlılar tarafından sentezlenebilen biyolojik katalizörlerlerdir. Bu enzimler hücreler içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenler. Çoğu zaman bu enzimlerin hücre dışında da etkilerini koruyan bir yapıları vardır. Aynı enzim farklı doku veya hücre tiplerinde katalizör görevi üstlenir. Bu durumda enzimlerin üç boyutlu yapısı farklı, ancak görevleri aynı olan izo enzimlerden oluşur. Canlı hücrelerde oluşan tepkimeler kural olarak 0 ile 50 derce; genellikle de 20 ile 42 derece arasında meydana gelir.

Enzimlerin hemen hemen hepsi protein içerir veya protein bir kısım bulundururlar. Enzimin etki ettiği bileşiğe ise Substrat denir. Bu enzimlerin saniye etki ettiği Substrat molekül sayısına ise Turnover sayısı denir. Kuram yapısına göre enzimli tepkimeler kendi arasında dönüşüm halindedir. Enzimler, canlılarda aktivasyon enerjisini düşürerek, zor ve uzun vadede gerçekleşecek olan tepkimeleri çok kısa zamanda ve az enerji ile yapmayı sağlar.

Enzimler yapıları itibarı ile iki çeşittir. Bunlar

  • Basit enzimler: bu enzim içeriğinde sadece protein meydana gelmiş enzimlerdir. Bu enzimlerin olduğu enzimler ise sindirim enzimleri ve üreleri parçalayan üreaz enzimlerdir. Uygulanan reaksiyon direk olarak protein kısmı tarafından yapılır.
  • Bileşik enzimler: Bileşik enzimler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Protein ve vitamin enzimler ile protein ve mineral madde veya metal iyon enzimleridir. Bileşik enzimlerin protein olan kısmına apoenzim, vitamin olan kısmına ise prostatik grup enzim veya koenzim denir. Diğer enzim çeşidi ise yani metal iyonlar ve mineral maddeler gibi kısımlara ise enzim aktivatörleri denir. Bileşik enzimler yapıları gereği ayrı ayrı görev yapmazlar. Çünkü enzimin etki edeceği maddeyi protein kısmı belirler ve koenzim reaksiyonu gerçekleştirir. Oluşan organizmalarda metal iyonları veya vitaminler eksik olursa protein kısımları reaksiyonu gerçekleştiremez. Bundan dolayı da bu tip bir durum olan canlı hastalanır.
Canlılardaki her enzim proteinden meydana gelir. Canlıdaki her protein bir gen tarafından programlanır ve görevlendirilir. Bu duruma ise bir gen bir enzim hipotezi denir. Canlılarda genler, sentezletmiş olduğu proteine ne yapacağını direk şifrelemiştir. Bazı enzimler sadece proteinden meydana gelirken, bazıları da farklı iki kısımdan meydana gelir. Bunlar;

Apoenzim kısmı: bu enzimler enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler.

Koenzim kısmı: bu enzimler ise organik veya çoğu zaman fosfattan meydana gelir. Enzimin protein kısmına nazaran çok daha küçük moleküllü olan bir yapıdadır. Aslında enzimde işlev gören ve esas işi yapan kısımdır. Genellikle canlılardaki bütün vitaminler hücrelerde enzimlerin koenzim kısımları iş görür vaziyettedir.

Bazı enzimlerde ise bulundukları ortama belli iyonlar etki ettiğinde etkilenirler. Canlıların bünyesinde bulunan eser elementler dediğimiz, Manganez, çinko, Bakır, demir, bu enzimatik işlevlerde aktivatör olarak kullanılan maddelerdir. Bazen enzimlerin iş görebilirliği için metal iyonlarına gereksinimleri vardır. Yani koenzim dediğimiz enzim metal iyonu ise buna kofaktör denir. Bazı durumlarda ise koenzim apoenzim kısmına bağlanmıştır, bu bağlanan kısma ise prostetik grup denir. Prostetik grup ile apoenzim kısmının her ikisine birden ise holoenzim denir.

Enzimlerin sınıflandırılması

  • Transferazlar,
  • Liazlar,
  • Oksidoredüktazlar,
  • Hidrolazlar,
  • İzomerazlar,
  • Ligazlar şeklinde etki ettiği maddeye göre sonlarına ase veya az eki getirilerek belirlenirler.
Enzimler yapıları itibarı ile kimyasal reaksiyonlar meydana getirdiklerinde bazı faktörlerin etkisinde kalırlar. Bunlar, ısı, su, PH değeri ve substrat konsantrasyonudur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 18:23:43
Enzim Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Enzim Çeşitleri Yorumları
şifre

4 Yorum Yapılmış "Enzim Çeşitleri"
Bu konuda bir kac sorum olacak tam kavrayamadım eğer substrat vitamin ise koenzimle , substrat mineral ise kofaktör ile mi reaksiyona girmis oluyor teşekkürler
Halil . 28.07.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
kesinlikle doğru herhangi bir yanlış göremiyorum tüm çocuklarımızın buradan yararlanmalı bence.
Dr.duygu . 25.09.2017
CEVAP YAZ
Enzimi bulan buyuk dedemin de dediği gibihamdım,enzim,oldum
Doç.dr.kazım Enzimoğlu . 21.02.2018
CEVAP YAZ
Bence enzimler vicudumuzda önemli yer taşıyor
Yılmaz Alpaslan . 16.09.2017
CEVAP YAZ
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Karaciğer enzimlerini düşüren yiyecekler, Günümüzde çok yaygın olan rahatsızlıklardan birisi de karaciğer rahatsızlıklarıdır. Doymuş yağ oranı yüksek ve çok yağlı yiyeceklerin tüketimi, çok aşırı bir şeklide alkol tüketimi karaciğerde oluşabilecek bi...
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Bebeklerde karaciğer enzimleri neden yükselir, Yeni doğan bebelerde karaciğer enzim yüksekliği binde bir görünen bir vakıadır. Genellikle karaciğer sorunları fiziksel sarılıkla karıştırıldığından bebeklerdeki karaciğer enzim yüksekliği geç fark edili...
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri, sindirime yardımcı olan enzimlere sindirim enzimleri adı verilir. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından bu enzimlere sindirime yardımcı olmak amacıyla salgılanır. Bu enzimlerin yokluğunda sindirim sistemi doğru çalışmaz ve ba...
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi; Gebelikte karaciğer enzimlerinde anormallikler olabilir. Gebelikte ortaya çıkan karaciğer enzimlerinin anormallikleri sonucu çok ciddi komplikasyonlar doğurabilir. Gebelikte vücudun pek çok organ ve dokusu...
Enzim Eksikliği
Enzim Eksikliği
Enzim Eksikliği: Akdeniz ülkelerinde ve siyahilerde daha sık rastlanmakta olan Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksikliği kan şekeri metabolizmasında yaşamsal önem taşıyan bir enzimin eksik olması veya yeterince aktif olamaması durumuna verilen isimdir. ...
Enzim Yapısı
Enzim Yapısı
Enzim Yapısı, bütün enzimler proteinler ve genler tarafından şifrelenmektedir. Enzim yapısı pepsin ve üreaz gibi proteinlerden oluşmaktadır. Fakat çoğunluk olarak enzimler iki çeşit kısımdan oluşmaktadır. Enzim yapıları diziliş olarak kendilerine özg...
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Enzim Eksikliği Hastalıkları; Kimi insanda ırsi olarak görülen enzim eksikliği nedeniyle Bir adı da fayizm hastalığı olan bir hastalığın, en fazla Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enziminin eksikliğinden kaynaklanan hastalık olarak bilinir. Diğer bir has...
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Bebeklerde karaciğer enzim yüksekliği, vücuda giren bir enfeksiyon, karaciğer hücrelerinde meydana gelen bir virüs veya tahribatın göstergesidir. Tahribatın meydana geldiği karaciğer hücreleri, belli başlı bazı karaciğer enzimlerinin daha fazla salgı...
Karaciğer Enzimleri
Karaciğer Enzimleri
Karaciğer enzimleri, karaciğerin işlevlerini yerine getirdiğini gösteren önemli değerlerdir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi karaciğerde oluşan hasarı gösterir. Hamilelik sürecinde enzimlerin yükselmesi ise normal kabul edilir. Karaciğerdeki hasarı...
Enzim Substrat İlişkisi
Enzim Substrat İlişkisi
Enzim nedir, Bilindiği üzere enzimler kimyasal tepkimelerin hızını arttırıcı özellikte (Katalizör) olan biyomoleküllerdir. Enzimlerin birçoğu protein özelliktedir. Fakat bazı nükleotid yapılı enzimler de bulunmaktadır. Örneğin ribozomun sentezlenmesi...
Enzimlerin Görevleri
Enzimlerin Görevleri
Enzimlerin görevleri, Enzimlerin görevi hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkinin hızını ve kontrolünü düzenlemektir. Enzimler canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir. Enzimler görevlerini yapamadıkları takdirde kişi sağlığı üzerinde çok ...
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Biotidinaz enzim eksikliği, günümüzde en çok çocuklarda karşılaşılan bir durumdur. Bünye olarak yetişkinlere göre biraz daha zayıf olan çocuklarda bu enzim eksikliğinin sık sık görülmesi de direk olarak bünyeyle alakalıdır. Tabi ki yetişkinlerde de y...

 

Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Sindirim Enzimleri
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Enzim Eksikliği
Enzim Yapısı
Enzim Eksikliği Hastalıkları
Bebeklerde Karaciğer Enzim Yüksekliği
Enzim Çeşitleri
Karaciğer Enzimleri
Enzim Substrat İlişkisi
Enzimlerin Görevleri
Biotinidaz Enzim Eksikliği
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri
Enzim İnhibisyonu
Pankreas Enzimleri
Enzim
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Enzim İsimleri
Amilaz Enzimi
Lipaz Enzimi
Enzim Aktivitesi
Hepatit B Karaciğer Enzimleri
G6pd Enzim Eksikliği
Karaciğer Enzim Yüksekliği
Q Enzim
Enzim Özellikleri
Enzim Substrat
Enzim Kinetiği
Enzimlerin Özellikleri
Popüler İçerik
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri
Enzimlerin Yapısı ve Özellikleri
Enzimlerin Yapısı Ve Özellikleri;  canlılarda yaşamsal faaliyetlerin devamı bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu reaksiyonlar can...
Enzim İnhibisyonu
Enzim İnhibisyonu
Enzim inhibisyonları, enzim inhibitörleri aracılığıyla bir enzime bağlanan ve enzimin etkinliğinin azaltılması olayıdır. Enzimin etkinliği azaltan enz...
Pankreas Enzimleri
Pankreas Enzimleri
Pankreas enzimleri, Pankreas organımızın ürettiği vücudumuzun önemli işlevlerini gerçekleştiren enzimlerden bahsetmeden önce pankreas organından bahse...
Enzim
Enzim
Enzim, hemen hemen birçoğunun yapısında protein bulunan ve yalnızca canlılar tarafından sentezlenebilen doğal katalizörlere enzim adı verilmektedir. H...
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Nişastayı Şekere Çeviren Enzim
Nişastayı şekere çeviren enzim, amilaz olarak adlandırılmaktadır. Bulmacalarda bazen karşımıza çıkan bu enzim sindirimde önemli bir yere sahiptir. Niş...
Enzim İsimleri
Enzim İsimleri
Enzim İsimleri, Enzimler vücudumuzun her yerinde bulunur. Enzimler farklı şekillerde, farklı hızlarda ve farklı ayrışan madde olarak çalışırlar. Enzim...
Amilaz Enzimi
Amilaz Enzimi
Amilaz enzimi, nişastanın sindiriminde rol alan protein bazlı bir enzimdir. Yiyeceklerin ve içeceklerin küçük karbonhidratlara ayırır ve onlardan fayd...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Karaciğer Enzimlerini Düşüren Yiyecekler
Bebeklerde Karaciğer Enzimleri Neden Yükselir
Sindirim Enzimleri
Gebelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi
Enzim Eksikliği
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024